Wanneer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een LED-scherm of gevelbord?

Publitrailer met LED-scherm

Heb je plannen om een LED-scherm of gevelbord bij je zaak te plaatsen? Dan stel je je waarschijnlijk ook de vraag of daar een vergunning voor moet worden aangevraagd. Hier vertellen we je alvast iets over de regelgeving. Maar geen nood: bij BETOLED helpen we je ook met het regelen van de administratieve formaliteiten wanneer je een vergunning nodig hebt voor je project.

Opgelet: we geven hier de globale regelgeving in Vlaanderen (update 2024). Weet dat de regelgeving mettertijd ook kan wijzigen. Ook kunnen er in Nederland andere regels gelden. Verder kunnen sommige gemeenten ook een ander beleid hierrond hebben. Het is dus aangewezen om bij de gemeente na te vragen om te weten hoe het bij jou zit.  Op de website van Agentschap Wegen & Verkeer vind je ook meer info.

Belangrijk: verschil tussen uithangbord en reclamebord

De overheid hanteert in principe andere regels wanneer je een uithangbord, dan wel een reclamebord hebt. Maar wat is voor de overheid dan het verschil tussen de twee?

 • Een uithangbord is er om de locatie en activiteiten van je bedrijf te laten weten vanop je bedrijfslocatie. Belangrijk is dus dat het uithangbord sowieso op je locatie staat en het mag slechts een beperkte omvang hebben.
 • Reclameborden zijn dan alles wat geen uithangbord is.
gevel-bedrijvencenter

Stedenbouwkundige vergunning altijd nodig

Voor uithangborden en reclameborden is een vergunning vrijwel altijd verplicht. Daar mag je dus gewoon vanuit gaan.

Voor we je LED-scherm kunnen plaatsen, moeten we dus eerst aankloppen bij de stadsdiensten. Hierbij maken we eerst ons ontwerp met alle afmetingen en andere belangrijke details. Die worden dan eerst doorgestuurd naar de gemeente die dan kan oordelen of het er goed uitziet voor de vergunning. Daarna officialiseren we de aanvraag verder.

Zijn er dan echt geen uitzonderingen op een vergunning?

In de meeste gevallen heb je wel degelijk de stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van een LED-scherm of gevelbord. Er zijn een paar kleine uitzonderingen voor sommige niet-lichtgevende borden, maar bij een scherm is dat automatisch het geval.

Een paar uitzonderingen op LED-schermen die wel bestaan, is wanneer er sprake is van overheidscommunicatie:

 • Wanneer er enkel informatie wordt verstrekt vanwege de overheid of in het kader van een sensibiliseringscampagne is er geen vergunning nodig om een scherm te plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mobiele schermen voor de BOB-campagne.
 • Ook wanneer de overheidsinformatie wettelijk verplicht is hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Denk daarbij aan zaken die de gemeente sowieso publiekelijk moet maken aan de inwoners.
 • Ook om allerhande sociaal-culturele of politieke informatie te verspreiden is geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan de programmatie van een cultureel centrum die langs de weg wordt gepromoot.
gevel LED-scherm casino

Reclame langs de openbare weg

Je kan ook langs de openbare weg schermen gaan plaatsen. Zowel voor reclame als om de weg te wijzen naar je zaak.

Je kan niet zomaar wegwijzers zetten naar je bedrijf. Daarvoor heb je toestemming van de gemeente nodig.

Voor reclame gelden andere regels voor gemeentewegen, gewestwegen of autosnelwegen.

Een scherm langs een gemeentelijke weg

 • Wil je reclamescherm op openbaar domein zetten langs een gemeentelijke weg? Dan is dat doorgaans verboden, je kan wel toestemming vragen.
 • Op privédomein langs gemeentelijke wegen heb je een vergunning nodig.

Reclame langs een gewestweg

Ook lang gewestwegen in Vlaanderen mag het niet zomaar.

 • Voor publiciteit op openbaar domein, heb je de ‘vergunning inname openbaar domein’ nodig bij de provinciale afdeling Wegen en Verkeer.
 • Indien het over privédomein gaat, moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Reclame langs autosnelwegen

Langs autosnelwegen is dergelijke reclame op het openbare domein sowieso verboden. Je zal langs onze snelwegen dan ook alleen maar overheidscampagnes en sensibiliseringscampagnes zien.

LED-scherm gemeente invalsweg

Specifieke regels voor LED-schermen langs de openbare weg

Er zijn een aantal regels rond verkeersveiligheid die uitgewerkt zijn voor het plaatsen van schermen:

 • Een LED-scherm langs de weg mag maximaal 5 m² groot zijn
 • Er mag slechts één scherm staan, rechts van de rijrichting.
 • Er geldt een volledig verbod op sommige gevaarlijke punten (check dit bij de gemeente)
 • Het scherm moet 2 meter hoger dan de straat staan.
 • De helderheid dient te worden aangepast aan het omgevingslicht.
 • ‘s nachs tussen 22u en 6u mag het scherm niet aanstaan.
 • Bewegende, knipperende of snel flitsende boodschappen zijn te vermijden
 • Snel roterende boodschappen mogen niet. Dezelfde uiting moet minimaal 30 seconden op het scherm blijven, ook zonder overdreven hoeveelheid info.
 • Uitingen die real-time interactie tot doel hebben zijn verboden langs de openbare weg. (Je wilt niet dat mensen tijdens het rijden hun smartphone uithalen uiteraard.)

De volledige regelgeving voor LED-schermen staat op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Graag een afspraak maken voor je LED-project?

Contacteer onsTel: 0477 13 38 42
Benjamien Toté